… czyli jak sposób pobrania próbek glebowych ma wpływ na jakość Twojej mapy zasobności gleby.

Skąd pobrać próbkę gleby, żeby było dobrze?

Rozwój technologii GPS, czyli pozycjonowania satelitarnego, zrewolucjonizował wiele dziedzin naszego życia, w tym również sposób pobierania prób glebowych. Technologia ta pozwoliła na określenia obrysu pola oraz jego podział za pomocą dedykowanego oprogramowania na regularne parcele pomiarowe. Regularna siatka, najczęściej równobocznych prostokątów, dawała możliwość systematycznego, kontrolowanego i rejestrowanego sposobu pobrania prób glebowych.

Wszystko w rękach człowieka

a właściwie próbobiorcy. Od niego zależało, w jaki sposób „ułoży” siatkę pomiarową. Oczywiście, zarówno komputer z GPS ani próbiobiorca, nie posiada wiedzy, w jaki sposób zaplanować pobieranie prób. Poza tym, sztywna siatka pomiarowa nie pozwalała na pobranie prób w sposób zapewniający akceptowalną jakość pobrania, unikając pobierania próby zbiorczej (składającej się z kilkunastu prób tzw pierwotnych (dziwna nazwa, w nomenklaturze angielskojęzycznej brzmi to zdecydowanie lepiej: „sub-samples” 🙂 ) z gleb o różnych właściwościach fizycznych (tekstura, zawartość próchnicy, skład granulometryczny).

Jak zrobić to lepiej (a właściwie jak zrobić to poprawnie)

Każdy agronom chciałby mieć do dyspozycji mapę zasobności swoich gleb która pokazuje rzeczywistą zasobność swoich gleb. Każdy błąd w informacji wstępnej jaką dostarcza taka mapa, ma brzemienne skutki finansowe na „wyjściu” układu decyzyjnego, czyli nawożeniu.

Nik nie ma wątpliwości, że aby uzyskać poprawne informacje o swojej glebie, próby muszą być pobrane z ze stref gleby które są jednorodne. Jedną z takich metod, rzadko jednak stosowaną ze względu na koszty, jest zmniejszenie rozmiaru powierzchni z której pobierane są próby do jednego hektara, a nawet 0,5 ha

Zdecydowanie lepiej…

Technologia TRUESOIL pozwala na szybkie i precyzyjne wyznaczenie poprawnej siatki poboru prób. Skanowanie EC gleby dostarcza informacji pozwalającej określić teksturę gleby i podział danego pola na homogeniczne strefy z których są następnie pobierane próby glebowe. Lepiej? Zdecydowanie! I to nawet w porównaniu z drogą metodą regularnej siatki o małej powierzchni parceli.

… i taniej

To pewnego rodzaju fenomen, ale tak po prostu działa zaawansowana technologia- uzyskujesz więcej za mniej. Oczywiście, pierwszy rok stosowania technologi TRUESOIL wymaga większych nakładów ze względu na konieczność pozyskania danych o glebie za pomocą skanowania elektromagnetycznego i wyznaczeniu jednorodnych stref pobrania gleby. Jednak w perspektywie kilku lat i powtórzeń badań, zaczyna być taniej…

TRUESOIL. Jak to działa

Cała procedura i cykl badawczy jest nadzorowany przez nas, więc nie musisz się o nic martwić. Otrzymujesz dane które są wiarygodne i zagwarantują, że decyzje, które podejmujesz, mają mocne, agronomiczne podstawy.